มีหน้าที่ปฏิบัติตามกติกา ควบคุมการแข่งขัน โดยมีผู้ช่วยผู้ตัดสินคอยให้ความช่วยเหลือทำหน้าที่รักษาเวลา และ ดูบอลสด hd เขียนรายงานการแข่งขัน พิจารณาสั่งหยุดการเล่นเมื่อมีการกระทำผิดกติกา สั่งหยุดการเล่นถ้าเห็นว่าผู้เล่นบาดเจ็บหนัก ตลอดจนเขียนรายงานการ ดูบอลสด 4k แข่งขันเสนอต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ที่แต่งตั้งไว้ ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นผู้ชี้แนะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสนามดังนี้ เมื่อลูกบอลทั้งลูกออกนอกสนาม ฝ่ายใดได้เตะจากมุม เตะจากประตู หรือทุ่ม เมื่อผู้เล่นถูกลงโทษฐานอยู่ใน ตำแหน่งล้ำ หน้าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น เมื่อมีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นใกล้ผู้ช่วยผู้ตัดสินมากกว่าผู้ตัดสิน 

ดูบอลสด hd

ดูบอลสด hd ระยะเวลาการแข่งขัน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 45 นาที ยกเว้นได้มีการตกลงกัน การตกลงต้องทำก่อนเริ่มทำการแข่งขัน มีเวลาพักครึ่งไม่เกิน 15 นาที และการชดเชยเวลาที่เสียไป ตลอดจนการต่อเวลาพิเศษโดยกติกาการแข่งขันระบุเวลาของการเล่นไว้เป็น 2 ครึ่งเท่ากันและการต่อเวลาพิเศษ บอลออนไลน์ การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่  การเตรียมการเบื้องต้น โดยการเสี่ยงเหรียญให้ทีมชนะการเสี่ยงเลือกแดน ในการเตะเริ่มเล่นนั้นจะเป็นการเริ่มเล่นและเริ่มเล่นใหม่ หลังจากมีการทำประตู เริ่มเล่นครึ่งเวลาหลัง ตลอดจนการกระทำผิดและการลงโทษ ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น ลูกบอลอยู่ในการเล่น มีลักษณะคือเมื่อกระดอนจากเสาประตู คานประตู ธงมุมสนาม เข้ามา ดูบอลสด 4k ในสนามแข่งขัน และเมื่อกระดอนจากผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยผู้ตัดสินในขณะที่เขาอยู่ในสนาม ในส่วนของลูกบอลอยู่นอกการเล่นนั้นมีลักษณะคือ เมื่อลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้างออกไปหมดทั้งลูก และเมื่อผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

การนับประตู 

ถือว่าได้ประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูก ได้ผ่านเข้าเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู โดยที่ผู้เล่นฝ่ายรุกไม่ได้กระทำผิดกติกา ในส่วนของการตัดสินว่าทีมใดเป็นฝ่ายชนะนั้น ทีมที่ทำประตูได้มากกว่าในการแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ ถ้าทำประตูได้หรือไม่ได้ เท่ากัน ถือว่า “เสมอกัน” การล้ำหน้า เมื่อผู้ ดูบอลสด liveวันนี เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ถ้าเขาได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่า ลูกบอล ยกเว้น ผู้เล่นอยู่ในแดนตนเองของสนามแข่งขัน และมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 คน อยู่ใกล้เส้นประตูของเขา จะมีการลงโทษ คือ  ถ้าผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ได้อยู่ใกล้เส้นประตูของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าลูกบอล ถ้าหากผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและผู้ตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า จะไม่ถูกลงโทษถ้าผู้เล่นรับลูกบอลโดยตรงจากกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้เตะจากประตู เตะจากมุม และการทุ่ม  ดูบอลสด hd

การกระทำผิดกติกา 

ดูบอลสด liveวันนี ได้แก่ โทษโดยตรง เช่น เตะหรือพยายามเตะคู่ต่อสู้ ขัดขาหรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้ กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้  ชนคู่ต่อสู้ และโทษโดยอ้อม เช่น เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย กีดขวางการเล่นของคู่ต่อสู้ ครอบครองลูกบอลด้วยมือเกินกว่า 6 วินาที เป็นต้น จะมีคาดโทษผู้เล่นด้วยใบเหลือง ในกรณีที่ผู้เล่นนั้น มีพฤติกรรมการเล่นโดยไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา แสดงการคัดค้านโดยคำพูดหรือกริยาท่าทาง กระทำผิดกติกาการแข่งขันบ่อย ๆ ชะลอการเริ่มเล่นใหม่ หรือ เจตนาออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้น ดูบอลสด 4k จะมีการลงโทษโดยไล่ผู้แล่นออกนอกสนาม(Red Card) ในกรณีที่ กระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง อีกด้วยลูกตั้งเตะ โดยมีเตะทีเดียวเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม ถือว่า เป็นประตู นอกจากนั้นจะถือว่าเป็นประตูต่อเมื่อลูกบอลได้ถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ๆ ก่อนที่จะเข้าประตู จะหนึ่งหรือสองจังหวะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ตัดสิน และการฟาวล์ในจังหวะนั้น ๆ ว่าเป็นลูกตั้งเตะแบบไหน 

ลูกตั้งเตะหรือฝ่ายป้องกัน

โดยฝ่ายป้องกันต้องห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา ลูกบอลต้องอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการเล่น การเตะโทษที่เกิดขึ้นภายในเขตประตูจะตั้งเตะจากเส้นประตูที่ขนานกับเส้นประตู ณ จุดที่ใกล้กับการกระทำผิด และลูกบอลต้องวางนิ่งการทุ่ม โดยการปล่อยลูกบอลจากด้านหลังและข้ามผ่านศีรษะ ใช้มือทั้งสองข้าง หันหน้าเข้าหาสนามแข่งขัน ผู้ทุ่มไม่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 นอกจากนั้นส่วนของเท้าทั้งสองอยู่บนเส้นข้างหรือด้านนอกเส้นข้างการเตะจากประตู  ทำได้โดยการที่ฝ่ายตรงข้ามอยู่นอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลอยู่นอกการเล่นเตะผ่านออกนอกเขตโทษโดยตรง ผู้เตะไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 เตะจากจุดใดก็ได้ภายในเขตประตู และสามารถทำประตูได้จากการเตะจากประตู บอลออนไลน์

ลูกเตะมุม

ซึ่งผู้เตะไม่สามารถสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งที่ 2 จนกว่าจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ลูกบอลวางในเขตมุม (ระหว่างในเส้นโค้งของมุมธง) และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา

ดูบอลสด hd กีฬาฟุตบอลนับว่าเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาหลักฐานอ้างอิง หรือ แหล่งกำเนิดว่าชนชาติใด หรือประเทศใดเป็นผู้คิดค้นกีฬาชนิดนี้ได้อย่างชัดเจนก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่ากีฬาชนิดนี้นั้นมีความผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากให้ความบันเทิง ความสนุกสนานและร่างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น ยังสามารถเป็นกีฬาที่สร้างอาชีพ สร้างงานได้ให้กับผู้คนได้ ซึ่งนับว่าเป็นกีฬาที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากอีกด้วย